บริการซ่อมตู้เย็น/ตู้แช่
  ค่าบริการตรวจเช็ค  500***ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับหน้างาน

รายการซ่อม ตู้เย็น  ค่าบริการ
>ค่าตรวจเช็ค  หรือ เปิดบิลค่าบริการ เริ่มต้นที่  (ราคาไม่รวมอะไหล่) 500 
>ซ่อมรั่วตู้เย็นประตูเดียว 1,200-2,000
>ซ่อมรั่วตู้เย็น2,3ประตู 1,800-2,500
>เปลี่ยนทามเมอร์ 1,000-1,800
>เปลี่ยนฮีสเตอร์ 1,000-1,500
>เปลี่ยนคอมฯคิดค่าบริการ**ไม่รวมค่าคอมเพรสเซอร์ 1,500-3,500

 

 *** ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับหน้างาน

 

 

 

 

 รายการซ่อม ตู้แช่ฟรีส  ตู้แช่ผัก ตู้แช่เค็ก  ค่าบริการ
>ซ่อมรั่ว (ขึ้นอยู่กับขนาด ของตู้และชนิดน้ำยา) 
2,500-5,500
>เปลี่ยนมอเตอร์ 1,800-3,500
>เปลี่ยนเซฟการ์ด 2,000-3,500
>เปลี่ยนเทอร์โมธรรมดา 1,800-2,500
>เปลี่ยนเทอร์โมดิจิตอล(แบบมีระบบละลายน้ำแข็ง) 2,500-4,000
>เปลี่ยนเทอร์โมดิจิตอล(ธรรมดา) 2,500-3,000
>ค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์**ไม่รวมค่าคอมเพรสเซอร์ 2,500-4,500

 

Visitors: 59,611