บริการซ่อมตู้เย็น/ตู้แช่ T. 089-890-8845

ค่าพาหนะและค่าตรวจเช็ค 500 บาท

 

                                                        

***  ค่าบริการตรวจเช็ค  500***

รายการซ่อม ตู้เย็น  (รับประกัน3เดือน) ค่าบริการ
<ซ่อมระบบน้ำยา ตู้เย็น2 ประตู 2,500-3,000
>ซ่อมระบบน้ำยา ตู้เย็น 4 ประตู (Side by Side) 3,500
>ระบบละลายน้ำแข็ง 2,500
>เปลี่ยนชุดสตาร์ท 1,800-2,500
>เปลี่ยนพัดลม AC/DC 2,000-3,500
>เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
call

 

  

                                         

 รายการซ่อม ตู้แช่ฟรีส 2,4 ประตู (รับประกัน 3 เดือน)  ค่าบริการ
>ระบบน้ำยา(ขึ้นอยู่กับขนาด ของตู้และชนิดน้ำยา) น้ำยาR22 ,134
2,500-4,500
>ระบบน้ำยา R-404 5,000-7,000
>พัดลม 2,000-3,500
>เปลี่ยนเทอร์สตัส 2,500-3,000
>เปลี่ยนเทอร์โมดิจิตอล 3,000-3,500
>ชุดสตาร์ท 2,300
>คอมเพรสเซอร์
call

 


 
รายการซ่อม (รับประกัน3เดือน) ค่าบริการ 
<ระบบน้ำยา/ตัน R-134,R-22 3,500-4,000
<ระบบน้ำยา / ตัน R-404 4,500-6,500
<เทอร์โมสตัส 2,000-3,000
<เทอร์โมดิจิตอล  3,500
<ชุดสตาร์ท 2,000-3,000
<พัดลม 2,500-3,000
<คอมเพรสเซอร์ Callชื่อผู้ตอบ:

โทร.089-890-8845
Visitors: 69,641