มอเตอร์ตู้แช่

มอเตอร์ yama (ของหมด) มอเตอร์กุลธร 9w,15w,20w
มอเตอร์ แอลโก้ 10w,16w ใบพัด 9",12"
 
ขารองมอเตอร์   
Visitors: 81,278