-รูปส่วนประกอบตู้เย็น

ส่วนประกอบหลัก ของตู้เย็น

  1. คอมเพรสเซอร์
  2. โอเวอร์โหลด ,ลีเลย์
  3. เทอร์โม
  4. ฮีสเตอร์หลอดแก้ว
  5. ไบเมนทอล
  6. ทามเมอร์
  7. ดีฟอส
  8. สวิทซ์
Visitors: 81,278