ชุดเชื่อม,แก็สกระป๋อง

ชุดเล็ก 0.5Q ราคา 2,600 บาท

ชุดใหญ่ ขนาด 1.5Q  ราคา 3,600 บาท

อุปกรณ์ 

แก็สกระป๋อง  ยังลัง  กระป๋องละ  90 บาท

                   ปลีก    กระป๋องละ 120 บาท

มือเชื่อม                  ชุดละ        350 บาท

นมหนู                     อันละ        35  บาท

Visitors: 81,275