ผ้าพันท่อ,แอร์โรเทป,เทปดำ

 

กาวดำ @ 165 กาวขี้หมา@ 165 แอร์โรเทป @ 145
เทปเทากาว @ 65 ผ้าพันท่อ@ 8.5 เทปอลูมิเนียม 70
อะคลีลิค @ 35 เทปดำ @ 6.5 ผ้าพันเกลียว @ 10

 

   
กาวทาท่อน้ำ @ 40    
Visitors: 81,278