อุปกรณ์เชื่อม

อุปกรณ์เชื่อม

 

ชุดเชื่อมเล็ก 

@ 2,650

ชุดเชื่อมใหญ่

@ 3,650

เกจ์ลม

@350

เกจ์ลม 

@380

 

 

 

หัวเชื่อม 

@ 42

ด้ามเชื่อม อิมเท็ค

@ 570

ฟักเชื่อมเงิน

@ 120

ลวดเชื่อม 0% 

 HARIS @ xxx 

     

สายลม-แก็ส 

@เมตรละ 45 

แก็สกระป๋อง

@120

ฟักเชื่อมทองเหลือง

@ 120

ฟักเชื่อมอลูมิเนียม

@ 140

Visitors: 81,278