น้ำยา

R-410a @ XXXX R-22 @ XXXX R-32 @ XXXX
 
R-404a @ XXXX R-134 @ XXXX  น้ำยาR-22 / XXX

 

ถังน้ำยาแบบเติม (ถังเปล่า)

 

   

ถัง  KU = 5 กก. @ 700

ถัง KU = 13 กก. @ 980

ถัง MAX = 4 KG @ 600

ถัง MAX = 8 KG @ 850

ถัง MAX = 13 KG @ 980 

 

Visitors: 81,278