ท่อทองแดง

           **ราคาอาจเปลี่ยนแปลง  สอบถามก่อนค่ะ

 

  

ขนาด บาง หนา
1/4 350 600
3/8 520 870
1/2 850 XXXX
5/8 1,150 XXXX
3/4 1,560 XXXX

 

 

ขนาดท่อ บาง 0.6 หนา 0.7
3/2 480 500
4/2 500 530
5/2 650 670
5/3 650 700

 

แฟร์,ยูเนี่ยน,งอ,ต่อตรง

 

ขนาด แฟร์ ยูเนียน ต่อตรง งอ90'

 งอ45'

1/4 15 15 25 25 35
3/8 30 30 35 35 40
1/2 40 45 40 45 50
5/8 45 45 50 50 55
3/4 100 100 55 70 80

 

 

 

 

 

 

Visitors: 82,002