คอมเพรสเซอร์

 

คอมโรตารี่ SCI

ลำดับ รุ่น บีทียู ราคา

1

RH165 VHET  9,000  
 2 RH207 VHET 12,500  
 3 RH277 VHET  16,300  
 4 PH313 VHET  18,000  
 5 PH39 VHET  23,490   
 6 PH41 = NH41  25,000   
 7 NH47 VXBT  28,000   
 8 NH52 VXBT 33,000  
 9 NH56 VXBT 35,000  
10 NH47 YDTT  380V. 28,000  
11 NH52 YDCT  380V. 33,000  
12 NH56 YDCT  380V. 35,000  

ลำดับ รุ่น บีทียู ราคา
1 QK164PDD 9,350  
2 QK208PAC 12,105  
3 QJ282PAB 16,600  
4 QJ306PAA 18,000  
5 QP325PBA 20,800  
6 QP407PD24A 24,050  
7 QP425PAA 25,650  
8 QP464PAA 28,000  
9 QPT525PBA 32,000  
Visitors: 81,276