อะไหล่ตู้เย็น

 

เทอร์โม/กล่องควบคุมอุณหภูมิ

เทอร์โม แบบหมุน เทอร์โม ดิจิตอล เทอร์โมดิจิตอล มีละลายน้ำแข็ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 C-QN77L5C-L  86W 1/10HP R-134  C-BZN101L5L 102W 1/8HP R-134  C-BZN150L5L 177W 1/5HP R-134   C-BZN176L5L 191W 1/4HP    

 

 

 

     
 AZA1320Y 58W 1/20HP R-134  AZA1327Y 67W 1/15HP R-134  AZA1335Y  93W 1/8HP R-134  AZA1370Y 165W 1/5HP R-134

  

 AZA1330Y 79W 1/10HPR-134  AZA350Y 134W 1/6HP R-134  AE1370Y 185W 1/5HP R-134  AE7440EK 1,010W  1/2HP R-22

 

มอเตอร์

มอเตอร์ตู้แช่ 10w,16w   มอเตอร์ตู้แช่ YAMA หมด มอเตอร์ตู้แช่ กุลธร 7W,9W ใบพัดมิเนียม 9",12" 5แฉก

 

 

 

Visitors: 81,278