รับสมัครงาน/รับช่างซับ


รับสมัครงาน

  • หัวหน้าช่าง  2 ตำแหน่ง  (เงินเดือน 16,000 + ค่าคอมมิชันเป็นรายตัว)

คุณสมบัติ

  1. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
  2. มีประสบการณ์ งานแอร์ไม่ต่ำกว่า 6-8 ปี
  3. จบด้านช่างเครื่องปรับอากาศ และเครื่องเย็น
  • ผู้ช่วยช่าง 2 ตำแหน่ง (เงินเดือน 9,000+ ค่าคอมมิชั่นเป็นรายตัว)
  1. จบด้านช่างเครื่องปรับอากาศ


Visitors: 59,611